Пәннің оқу-әдістемелік кешенін (ПОӘК) және силлабусты әзірлеуге арналған әдістемелік нұсқаулық